priser


Har ni tröttnat på att skicka lappar hem till föräldrar med tider på utvecklingssamtal? Vill föräldrarna hellre välja tider på webben? Nu erbjuder vi en enkel och funktionell lösning på detta.

Arrangerar ni lägerverksamhet och vill slippa hålla koll på antalet anmälningar, samt ha gjorda anmälningarna lätt överförbara till excel?

Planerar ni konferenser, studie- eller temadagar där deltagarna får välja olika aktiviteter? Låt vårt webbokningssystem göra grovjobbet.

Tjäna tid och pengar. Bespara er arbetet med anmälningsformulär - webbokningssystemet sköter all bokning och sammanställning.

Detta får ni:
En plats på Internet där era deltagare kan anmäla sig. Alla anmälningar hamnar i en databas som ni administratörer har tillgång till och där ni enkelt, när som helst, kan se hur många och vilka som anmält sig. Deltagarna kan själva gå in och kontrollera sin bokning i databasen.

Vad behöver ni göra själva:
Fylla i information om era olika aktiviteter som innehåll, tider, lokaler, max antal deltagare per aktivitet i fördefinierade mallar som vi tillhandahåller.

Vad behöver deltagarna göra:
Kunna ta sig in på Internet och där klicka i sina val.


BOKNINGSSYSTEM

Utvecklingssamtalsbokning